Slik får dere gode ideer til idémyldringen

Sticky note brainstorm

Start med å sitte hver for dere. Skriv ned ideer, for eksempel på post-it-lapper (ja, det gjøres ofte narr av post-it-lapper, men de virker). Det har vist seg at vi får flere og mer varierte ideer hvis vi først får mulighet for å tenke på egen hånd.

Hvis det ikke gir dere ideene dere trenger, kan dere jo prøve med 6 R-ene, som er seks strategier for å få nye ideer.

#1 Research

Start med å søke på nettet og sjekke gamle bøker og andre relevante steder for å finne ut om det allerede finnes noen ideer dere kan bruke til å løse problemet deres.

#2 Relations

Bruk hverandre til å få ideer. Forskningen har vist at hvis vi idémyldrer med en av motsatt kjønn, med en annen utdanning eller fra en annen kulturbakgrunn, gir det ofte nye ideer. Lag eventuelt ...:

  • En idégirlander. Be deltakerne om å gå sammen to og to og presentere en idé for den andre. Deretter skal de sammen forberede og utvikle ideen ved å bygge videre på den, ikke avvise den.
  • En idésmoothie. Be deltakerne om å gå sammen to og to og presentere en idé hver. Deretter skal de slå de to ideene sammen til en helt ny idé.

#3 Random

Mange ideer oppstår tilfeldig. Samle en bunke med tilfeldige bilder eller en pose med forskjellige ting (jo mer forskjellig, jo bedre). Be deltakerne trekke et bilde eller en ting, og be dem deretter idémyldre rundt hvordan bildet eller tingen kan inspirere dem til å finne nye løsninger på problemet.

#4 Related Worlds

Vi har alle forbilder som kan inspirere oss. Se til andre som har hatt suksess med det dere gjerne vil lykkes med. Finnes det for eksempel noen personer, virksomheter eller faggrupper som er gode til det dere gjerne vil bli gode til? Hvis dere gjerne vil være innovative, kan dere jo prøve å tenke som Elon Musk eller Google og se hvilke ideer det gir.

#5 Relax

De fleste mennesker får gode ideer når de legger oppgaven til side og gjør noe mer avslappende, som å ta en løpetur eller lufte hunden ute i naturen. Prøv eventuelt å ta en liten pause. Ta for eksempel en "walk and talk". Forskning fra Stanford har vist at denne aktiviteten gir 60 % flere ideer.

Integrer en slik gåtur i et møte lagt til to av våre nærliggende hoteller. I Oslo kan du for eksempel holde den ene delen av møtet på Radisson Blu Scandinavia Hotel, og den andre delen av møtet på Radisson Blu Plaza Hotel. Gåturen kan kombineres med et besøk i Slottsparken.

RB Scandinavia hotel Oslo

#6 Revolutions

Regler og begrensninger kan tvinge oss til å bryte vaner og tenke utenfor boksen. Innen kunsten brukes ofte "benkrok" som en kreativ metode. Det handler om å lage regler som skal få en til å gjøre noe en ikke pleier å gjøre, og søke nye muligheter. Et berømt eksempel er Lars von Triers dogmeregler. Dere kan for eksempel stille "Hva om ..."- spørsmål:

  • "Hva om dere hadde ubegrensede midler?"
  • "Hva om dere skulle løse oppgaven på ett minutt?"
  • "Hva om dere ikke selv måtte løse oppgaven, men skulle la noen andre gjøre det?"

Evaluer ideene

Når dere har fått rikelig med ideer, kan dere vurdere dem. Se for eksempel på om de løser problemet deres, om de er gjennomførbare, eller om de er originale.

Artikkelen er utviklet i samarbeid med Bo Krüger, Meeting Designer, Facilitator, Speaker and Author, Moving Minds.

Fortell oss hva du mener