Sikkerheten først

caSom en ledende internasjonal hotellkjede er Radisson Blu ofte vertskap for store møter, konferanser og arrangementer med mange VIP-gjester blant deltakerne, inkludert statsledere, politikere og næringslivsledere. Derfor går Radisson Blus høyt prioriterte strategi på sikkerhetsområdet hånd i hånd med arrangørenes stadige ønske om å utføre sine aktiviteter i et trygt miljø.

Blant selskapene som har innarbeidet sikkerhetsaspektet i sin reisepolicy er danske Grundfos' hovedkontor i Bjerringbro og mer enn 18 000 ansatte i 60 selskaper rundt om i verden. I den sentrale avdelingen i Travel Service er Margit Padkjær Glintborg, senior strategisk møteplanlegger. Hun forteller:

– Vi har nettopp utdelt en global reisepolicy, som inkluderer et "sporingssystem for reisende og deltakere" for alle våre ansatte, slik at vi alltid kan følge dem på deres reiser og se hvor de befinner seg i henhold til deres reiseplaner.

Avdelingen håndterer reise-, hotell-, reisebyrå- og møteinnkjøp for ca. 130 mill. danske kroner hvert år og fungerer som et kompetansesenter, også på sikkerhetsområdet, for hele organisasjonen. Per 1. juni i år er avdelingen utvidet med senior prosjektleder Søren Amstrup, som skal stå for utformingen og gjennomføringen av Grundfos' totale "reisesikkerhet"-strategi.

Hvor er det "orden i sakene"?

– Når det gjelder hotellavtaler, lener vi oss ofte mot våre egne kontorer og evt. de danske ambassadenes lokalkunnskap, sier Margit Glintborg. – De vet hvor man kan regne med at ting er i orden, at det er nattvakter, låsesystemer, personalopplæring knyttet til truende situasjoner og selvfølgelig brannalarmer.

– Det neste området vi kommer til, ut over den fysiske sikkerheten, er nett- og datasikkerhet. Hvordan sikrer møtestedene oss mot hacking av dokumenter, er wifi i konferanseområdet og på rommene lukket for uvedkommende, hvordan kan man garantere total beskyttelse av gjestene og deltakernes personopplysninger som f.eks. opplysninger om sykdom? De spørsmålene kommer oftere og oftere, sier Margit Glintborg.

 

Security-interview_Grundfos_and_Paul_Moxness_image_2

Sikkerheten er grunnlaget i tjenesten

På hotellkonsernet Radisson Hotel Group (inkludert bl.a. Radisson Blu-kjeden) hovedkontor i Brussel holdes det et konstant øye med hva som skjer i alle landene man er representert i. Generelle og aktuelle trusselbilder blir overvåket, både politisk uro, naturkatastrofer og terrorisme.

På det enkelte hotellet går det sikkerhetsansvarlige personalet før et arrangement gjennom alle aspekter av både den enkelte deltakers og hele gruppens sikkerhet. Det skjer på grunnlag av en kommunikasjonsmal som er utarbeidet av den sentrale ekspertgruppen, som ledes av Paul Moxness, Vice President Safety & Security, Radisson Hotel Group. Han sier:

– Sikkerhet er selve grunnlaget som vi må ha på plass før vi går videre til de andre elementene i våre tjenester, som teknikk, mat og drikke, osv., når et møte, en konferanse, en utstilling eller et selskap planlegges sammen med kunden eller arrangøren.

– De globale virksomhetene blir mer og mer konkrete i deres forventninger. De føler en stadig større forpliktelse, både juridisk, moralsk og etisk, til å ivareta deres medarbeideres ve og vel når de er ute på møter og på reise. Derfor er det naturligvis også i vår interesse å være i forkant på dette området, sier Paul Moxness, som nikker gjenkjennende til Grundfos' sikkerhetsstrategi.

Safehotels Alliance

Som et ledd i kjedens sikkerhetsprogram ble det i fjor inngått en samarbeidsavtale med den uavhengige organisasjonen Safehotels Alliance.

– Det er ingen internasjonale avtaler om hotellsikkerhet på samme måte som det er f.eks. innenfor luftfart. Hvert land har sine lover. Safehotels Alliance har utarbeidet en "Global Hotel Security Standard" med 120 detaljrike krav som det enkelte hotellet skal leve opp til, uansett hvor i verden de blir sertifisert – og dermed gjør de det enklere for kunden å velge sitt sted når sikkerheten er en viktig faktor, sier Paul Moxness.

Alle kravene i forbindelse med brannsikkerhet, gjestesikkerhet, kriseberedskap, opplæringsprogrammer for personale m.m. blir kontrollert på stedet av kompetente inspektører, som bl.a. også forlanger dokumentasjon for hotellets oppdaterte sikkerhetspolicy- og prosedyrer.

Datasikkerhet er også omfattet av Safehotels' sertifiseringskriterier, som bl.a. følger de strenge bestemmelsene i den internasjonale Payment Card Industry (PCI) om beskyttelse av personopplysninger.

– Foreløpig er 144 av våre hoteller sertifisert, herav 22 i Norge, Sverige og Danmark, sier Paul Moxness. – Det er en stor forpliktelse å være en stor, internasjonal hotellkjede, og vi må ganske enkelt ha kompetanse internt for å støtte våre hoteller der ute i forberedelsene – og av og til også i gjennomføringen – av store arrangementer.

Af Lars Blicher-Hansen

 

Fortell oss hva du mener