Opplev oljeeventyret i Stavanger

"Det sorte gullet" har gjort Stavanger til landets oljehovedstad. Hos Norsk Oljemuseum finner du alt du trenger å vite om den spennende petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Uten oljen hadde ikke Norge vært det landet det er i dag. Men på slutten av 50-tallet var det faktisk få som trodde noe særlig på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. I vår del av verden baserte energikonsumet seg i stor grad på kull og importert olje. Et gassfunn i Nederland i 1959 vakte imidlertid stor oppsikt, og i iveren etter å finne mer ble blikkene rettet mot Nordsjøen. Det ble starten på det norske "oljeeventyret".

Oljens betydning for Norge

Petroleumsvirksomheten har unektelig hatt mye så si for den økonomiske veksten i Norge, for ikke å snakke om finansieringen av det norske velferdssamfunnet. På over 40 års virke har oljenæringen skapt verdier for over 12 000 milliarder kroner, og sto i 2012 for cirka 23 prosent av verdiskapingen i landet. Den er mer enn dobbelt så stor som landindustrien og 15 ganger mer enn den samlede verdiskapingen i primærnæringene. Det må legges til at det samtidig investeres svært store summer i leting, utbygging av felt, transportinfrastruktur og landanlegg. Siden oppstarten og frem til 31.12.2012 ble det investert over 3 000 milliarder kroner. Dette kan du lese mer om i Olje- og energidepartementets Norsk oljehistorie på 5 minutter.

Havets by

Som Norges oljehovedstad er det ikke tvil om at "det sorte gullet" har forandret Stavanger-regionen. Byen har alltid vært preget av havet. Domkirken og bispesetet, som på 1100-tallet var med på å danne en by her, la vendt mot havneområdet Vågen. Sjøen var samferdselsåre, og havna et naturlig knutepunkt for handel og impulser utenfra. Etter hvert blomstret Stavanger opp til å bli en sildeleverandør. Med modernisering og etablering av fabrikker, tok etter hvert hermetikkindustrien og senere skipsbygging over som byens hovednæringer. Men på begynnelsen av 1960-tallet var hermetikkindustrien på retur, og byen så seg om etter andre næringsgrunnlag. De fant oljen.

Oljebasen Stavanger

Mot midten av 60-tallet tiltok jakten på olje i Nordsjøen, og det åpnet mange dører for Stavanger. For det første hadde de amerikanske oljeleterne i oppstartfasen behov for gode fasiliteter på land. Byens næringsliv så mulighetene, og var villige å legge til rette for baseområder med boliger, skoler med mer. Så alt lå allerede til rette da det første ordentlige funnet av olje ble gjort på feltet Ekofisk i Nordsjøen lille julaften 1969. Det ble bekreftet at Stavanger var landets oljehovedstad offisielt, da Stortinget i 1972 vedtok at Statoil sammen med Oljedirektoratet skulle lokaliseres til byen.

Teknikk og dramatikk

Det er derfor ikke merkelig at også Norsk Oljemuseum er lagt til Stavanger. Det er et museum for alle, barn som voksne, som ønsker å finne ut mer om hvordan olje og gass blir til, funnet, produsert og ikke minst hva alle disse ressursene brukes til. Dette får du også presentert visuelt gjennom museets egen 3D-film "Petropolis". Teknisk interesserte kan glede seg over innsikt i teknologiske nyvinninger og hvordan petroleumsressursene påvirker det norske samfunnet. Alt blir formidlet gjennom originale utstillinger av gjenstander, modeller, filmer og interaktive utstillinger om alt fra hverdagsliv til teknikk og dramatikk.

Publikumsfavoritt i Stavanger

Norsk Oljemuseum er Stavangers best besøkte museum, og har flere ganger satt publikumsrekorder. På over 5000 kvadratmeter kan du boltre deg i spennende presentasjoner av det norske oljeeventyret. Det viser en oversiktlig teknologiutvikling, fra de første plattformene som boret i Nordsjøen, via stål- og betongplattformer utviklet og bygd i Norge, til moderne, fleksible produksjonsskip og undervannssystemer. Sistnevnte ser forøvrig ut til å bli fremtidens løsning på norsk sokkel.

En kort spasertur unna oljemuseet ligger Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger. Det sentrale hotellet er et perfekt utgangspunkt for deg som ønsker å utforske oljebyen, med kort forbindelse til tog, buss og all båt og ferjetransport i nærheten. Hotellet har også flere moderne arrangementslokaler, samt mindre konferanserom for styremøter og seminarer.

Hvilken del av oljeeventyret fascinerer deg mest?

Fortell oss hva du mener