Mål: Vekst – men ikke for raskt

Siden 2002 har Akademiklinikken, en av Nord-Europas største privatklinikker for plastikkirurgi, i alt 12 ganger avholdt en konferanse og utstilling under overskriften "Beauty Through Science" i Stockholm, der klinikken har hovedkontor. 26.–28. mai 2016 finner arrangementet sted for 6. gang på Radisson Blu Waterfront Hotel og Waterfront Congress Center i havnen i den svenske hovedstaden.

– Beauty Through Science, som også er klinikkens motto, har som mål å være Skandinavias viktigste forum for alle som jobber med plastikkirurgi. Her kan man bli oppdatert på alle de siste vitenskapelige nyvinningene, de nyeste teknikkene og de ferskeste forskningsresultatene og behandlingsmetodene.

Grunnleggerens hjertebarn

Det forklarer Anna Eliasson, som er Executive Assistant for Per Hedén og ansvarlig prosjektleder for det store årlige arrangementet. – Per Hedén er en av Akademiklinikkens to grunnleggere. Det var han som i sin tid tok initiativet til Beauty Through Science, og han fungerer hver gang som Conference President. Det er hans hjertebarn! forklarer Anna Eliasson.

Et konkret mål for arrangementet er at det må gå i balanse økonomisk. Målet er ikke å tjene penger på det, men å øke deltakerantallet osv. slik at omsetningen øker for hvert år. Dermed er man i stand til å gjennomføre flere og flere aktiviteter og invitere verdens ledende eksperter på området til Stockholm som forelesere. I år er målet for deltakerantallet 800, og dette skal fremover økes med 100 personer per år.

Deltakere fra 45 land

– I fjor kom det ikke bare deltakere fra hele Skandinavia, men fra 45 land over hele verden, sier Anna Eliasson. – Sponsorer og utstillere bidrar naturligvis også til omsetningen, og deltakerne, som i mange tilfeller er våre konkurrenter og kolleger, betaler for å komme hit og få vite mer om feltet vårt. Alt i alt ønsker vi å dekke bransjen så godt og bredt som mulig, derfor har vi en vekststrategi – men det må være en kontrollert vekst slik at vi er sikre på at vi kan henge med selv, sier hun.

Innen plastikkirurgi jobber man med to hovedfelt: Inngrep som krever operasjon, og såkalte non-surgical-behandlinger, et stadig voksende spesialområde som bl.a. omfatter laserteknologi og injeksjonsbehandlinger. I 2015 var en av arrangementets vekstparametre at det for første gang i konferansesammenheng ble arbeidet med parallelle økter for de to feltene. En annen parameter er å trekke inn nye målgrupper som f.eks. dermatologer.

Plass til å vokse på Waterfront

– Vi er så heldige at det er plass på Waterfront til at vi har kunnet vokse oss større og større. De har så mange møtelokaler og store utstillingsområder til rådighet at vi kan bli værende der i mange år. Utstillingen, som i 2015 omfattet 24 leverandører av implantater, instrumenter og mye annet som brukes i bransjen, kommer i år opp på i hvert fall 30, sier Anna Eliasson.

I starten var det Grand Hotel i Stockholm som annethvert år huset Beauty Through Science, men to forhold gjorde at arrangementet i 2012 flyttet til – på det tidspunktet – nye Radisson Blu Waterfront Hotel. Delvis hadde arrangementet vokst seg ut av rammene på Grand Hotel, og delvis ble det innført en restriksjon i Sverige som, i likhet med mange andre land, ikke lengre tillot at konferanser innen medisinbransjen benyttet femstjerners hoteller. – Det passet oss utmerket, sier Anna Eliasson og tilføyer: – Servicenivået på Waterfront er for oss helt på høyde med fem stjerner!

Siden 2015 har Akademiklinikken hatt et vellykket samarbeid med kongressarrangøren MCI Nordic om alt som har å gjøre med logistikk for konferansen og utstillingen.

Akademiklinikken har privatklinikker i Stockholm, Gøteborg og Malmø (med tilhørende mottak i København), samt i Oslo og dessuten seks walk-in klinikker i Sverige og fem i Norge.

Fortell oss hva du mener