Slik deltar du:

1. Last ned Instagram-appen til iPhone eller Android-telefon og opprett profil, eller gå inn på din eksisterende Instagram-konto.

2. Finn oss på @RadissonBlu og klikk på følg!

3. Last opp bildene dine fra Radisson Blu-oppholdet, med emneknagg #radissonblu.
4. Konkurransen er åpen fra 05 januar. 2020, med ukentlige pristrekninger til 31. desember 2020.

5. Vinnerne vil få et Radisson Blu-gavekort til en verdi av hundre euro (EUR 100,00) og vil bli kunngjort på Instagram-profilen og Facebook-siden vår www.facebook.com/radissonblu.

 

 

Vilkår og betingelser tilgjengelig via kobling til nettstedet:

 

Vilkår og betingelser

Radisson Hotel Group, med firmaadressen Avenue du Bourget 44, 1130 Brussel, Belgia, arrangerer denne premietrekningen kalt "Guestagram", som ikke innebærer økonomiske forpliktelser eller kjøpskrav ("konkurransen").

 

Alle personer som har en åpen Instagram-konto og laster opp bilder med emneknaggen #radissonblu, er kvalifisert for konkurransen, unntatt personer som er bosatt i land der den nødvendige offentlige registreringen eller godkjenningen av denne konkurransen ikke er funnet sted (p.t. ASERBAJDSJAN, BULGARIA, GEORGIA, ITALIA, KASAKHSTAN, MOLDOVA, ROMANIA, SERBIA, SLOVAKIA, TYRKIA, UKRAINA, USBEKISTAN, BAHRAIN, EGYPT, JORDAN, KUWAIT, LIBANON, OMAN, QATAR, SAUDI-ARABIA, DE FORENTE ARABISKE EMIRATER, ETIOPIA, GABON, KENYA, LIBYA, MALI, MOSAMBIK, NIGERIA, RWANDA, SENEGAL, SIERRA LEONE, TUNISIA, ZAMBIA); ansatte i Radisson Hotel Group kan ikke delta i konkurransen; for å motta en premie i konkurransen må vinneren kunne identifiseres som innehaver av den aktuelle Instagram-kontoen og gi sitt uttrykkelige samtykke til disse vilkårene og betingelsene.

 

Konkurransen begynner 05. januar 2020 og avsluttes 31. desember 2020. I hver uke (mandag 00:01 CET til søndag 23:59 CET) vil et Radisson Blu-gavekort til en verdi av hundre euro (EUR 100,00) tildeles den personen som har lastet opp den aktuelle ukens vinnerbilde.
For å kåre ukesvinneren vil et dommerpanel bestående av minst tre (3) personer utpekt av Radisson Hotel Group velge ett av alle bildene som ble lastet opp den foregående uken. Vinnerbildet vil være det som stemmer best overens med verdiene til varemerket Radisson Blu, og i størst mulig grad står for en positiv, individuell Radisson Blu-opplevelse. Panelet vil vurdere kreativitet, teknisk nivå og spontaniteten som uttrykkes i bildet. Avgjørelsen fattes med simpelt flertall, og hvert medlem av panelet stemmer etter eget skjønn. Panelet vil møtes senest onsdag i hver uke og fatte en beslutning for foregående uke. Panelets beslutning er endelig og kan ikke ankes.

 

Personen som har lastet opp bildet som blir kåret som vinnerbilde vil varsles om dette via en kommentar fra @radissonblu direkte på Instagram. Vinneren vil bli bedt om å godta disse vilkårene og betingelsene ved å sende en e-post til social.emea@radissonblu.com fra e-postkontoen som er koblet til vedkommendes Instagram-konto.

 

Dersom den utpekte vinneren ikke bekrefter samtykke i vilkårene og betingelsene skriftlig eller ikke oppgir en gyldig og verifiserbar e-postadresse, vil premien tildeles personen som har lastet opp bildet som ble valgt av panelet som ukens nest beste, dersom denne personen samtykker i disse vilkårene og betingelsene og har oppgitt en gyldig og verifiserbar adresse. I motsatt fall kan premien i stedet tildeles en ideell organisasjon.

 

Etter å ha bekreftet sitt samtykke i disse vilkårene og betingelsene skal vinneren oppgi alder og bostedsland. Dersom vinneren er mindreårig, må han/hun fremvise foreldres/foresattes samtykke i disse vilkårene og betingelsene og i mottak av premien.

 

Ukesvinnerens bilde kan brukes av Radisson Hotel Group til markedsførings- og kommunikasjonsformål uten begrensninger og uten forpliktelser til å betale lisensgebyr eller annen kompensasjon til bildets opphavsperson. Slike formål omfatter blant annet visning av bildet på www.radissonblu.com, www.facebook.com/radissonblu, www.instagram.com/radissonblu, www.twitter.com/radissonblu og på Radisson Blu-hoteller.

 

Radisson Hotel Group tar for gitt at personen som laster opp et bilde med emneknagg #radissonblu har opphavsretten til bildet og retter seg etter Instagrams generelle vilkår og betingelser. Ved eventuell påstand om krenkelse av tredjepersoners opphavsrett forbeholder Radisson Hotel Group seg retten til å holdes skadesløs overfor personen som lastet opp vinnerbildet og mottok premien til tross for at vedkommende ikke overholdt disse vilkårene og betingelsene.

 

Hver ukespremie er ett Radisson Blu-gavekort til en verdi av hundre euro (EUR 100,00). Radisson Blu-gavekortet er gyldig i tjuefire (24) måneder fra datoen da det ble mottatt av vinneren.

Alle skatter som gjelder i landet til vinneren er vinnerens ansvar.

Radisson Hotel Group er ikke ansvarlig for innlegg som er tapt, forsinket, feilkreditert, skadd eller ikke levert. Deltakerne frasier seg retten til rettslig å forfølge å bli valgt som vinner(e) og tildelingen av en pris.
Alle personopplysninger som innhentes og behandles i forbindelse med konkurransen, kan kun brukes i konkurransen. Alle personopplysninger Radisson Hotel Group får gjennom konkurransen, skal slettes innen rimelig tid etter 31. desember 2019. Dersom deltakeren velger å motta Radisson Hotel Group nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriale, vil personopplysningene overføres til og lagres i en database som Radisson Hotel Group besitter.
Deltakerne samtykker i konkurransens vilkår og betingelser ved å delta i den, og skal bekrefte dette om de blir kåret som vinnere.
Disse betingelsene og vilkårene skal styres av belgisk lov, og rettsapparatet i Brussel (Belgia) skal ha eksklusivt verneting når det gjelder eventuelle tvister som berører konkurransen som ikke kan avgjøres i minnelighet.