Gode spørsmål til møteeieren

Uansett hvilken type møte du skal planlegge, bør prosessen alltid begynne med en dyptgående samtale mellom møteplanlegger og møteeier. Det ligger mange elementer og detaljer i å utvikle et godt møte, og kanskje har man kort tid til rådighet. Derfor kan det virke lite effektivt å starte med å planlegge logistikk og praktiske detaljer.

Men man har mye å vinne på å starte og opprettholde dialogen for å få diskutert og avklart målene. Det kan være vanskelig å få stilt de gode, dyptgående spørsmålene, simpelthen fordi spørsmålene ofte er vanskelige å svare på. Men den tiden dere bruker på dialog, refleksjon og prioritering er verdt det i lengden. Da vil dere redusere, og kanskje helt unngå, tvil, hasteløsninger og konflikter senere i prosessen.

Nedenfor finner du en rekke gode spørsmål som kan være hjelpsomme og relevante, uansett hvilket møte dere skal avholde. Start alltid med de spørsmålene som gir dere best mulig oversikt. Spørsmålene om Effekt og Anvendelse setter ting i perspektiv, så begynn der!

Jobb deg deretter gjennom så mange av spørsmålene som du mener er egnede og relevante for prosessen. De vil bidra til å gi deg et godt overblikk over, og forståelse for, hva dere ønsker å oppnå med møtet. Ut fra det kan dere utarbeide faktiske mål.

EFFEKT

Hvordan henger dette møtet sammen med verdiene våre?

Hvordan bidrar dette møtet til virksomhetens utvikling/strategi?

Hva ønsker vi å oppnå med møtet?

Hvordan skal møtet øke virksomhetens omsetning/inntjening?

Hvis du ser 1 år frem i tid – hva har dette møtet betydd?

Hvilken forandring skal dette møtet skape?

BRUK

Hva skal deltakerne kunne når de kommer hjem?

Hvordan skal vi følge opp om deltakerne bruker det de har lært?

Hvordan sikrer vi oss at de fortsatt har budskapet top-of-mind når de går hjem?

Hva og hvem skal deltakerne selv påvirke når de kommer hjem?

Hvordan blir den nye kunnskapen inndratt i hverdagen?

LÆRING

KOMPETANSE

Hvilke nye metoder skal deltakerne lære?

Hvordan skal resultatene videreformidles?

Hvordan sikrer vi aktiv deltakelse gjennom hele møtet?

Hvordan vil dere sikre at den nye lærdommen/kunnskapen blir satt i verk?

Hvordan sikrer vi at deltakerne får tilegnet seg de nye ferdighetene i løpet av møtet?

Hvilke barrierer kan det være for å delta?

KUNNSKAP

Hva er de 3 viktigste budskapene deltakerne skal huske etter møtet?

Hva kan deltakerne få med hjem som sikrer at budskapene våre holder seg på plass?

Hvem vil være best til å formidle budskapet?

Hvor mye/lite informasjon trengs det?

Hva slags informasjon, læring og oppgave passer best til deltakerne og budskapet?

Hvilken ny kunnskap skal deltakerne presenteres for?

ADFERD

Hvilken endret adferd forventer vi?

Hvordan skal vi motivere deltakerne?

Hvorfor er det viktig å gi denne informasjonen/kunnskapen videre i forhold til en adferdsendring?

Hvordan sikrer vi at deltakerne får den rette holdningen til temaet og oppgaven?

NETTVERK

Hvordan kan vi bruke deltakernes kunnskap?

Hvilken rolle har deltakerne under møtet?

Hvordan gjennomfører vi kunnskapsdeling?

Hvordan skal deltakerne bruke hverandre?

Hvordan kan vi sette sammen deltakerne så det forsterker implementeringen av det nye?

Hvordan kan vi sikre at deltakerne skaper både faglige og sosiale forbindelser?

TILFREDSHET

Hvordan skal læringsmiljøet bygges opp?

Hvordan skal det bli en god opplevelse?

Hvilken følelse skal deltakerne ha når de går hjem?

Hvordan kan vi la rammen påvirke målene våre?

Hva skal møtet inneholde for at møtedeltakerne skal være glade og gå derfra med selvtillit og lyst til forandring?

MÅLGRUPPEN

Hvilke forskjellige målgrupper har vi, og hvorfor akkurat dem?

Hvordan kan vi dele dem opp?

Hvordan er de sammensatt? Finnes det kulturelle hensyn å ta?

Hvorfor skal akkurat disse menneskene delta?

Hvem kan involveres for å nå møtets mål?

Hvem bør delta?

Fortell oss hva du mener